Contactgegevens

Huningaweg 26
9682 PB Oostwold

Telefoon:0597-856789 (beperkte bereikbaarheid)
Contact per voorkeur per e-mail of via de website

E-mail: info@psychotherapiepraktijkoldambt.nl
website: www.psychotherapiepraktijkoldambt.nl

Bij vakantie en langdurige afwezigheid zijn er afspraken gemaakt voor waarneming. Deze vindt u in het kwaliteitsstatuut.

Buiten de gemaakte afspraken zijn we niet bereikbaar. Heeft u daar buiten hulp nodig, neem dan contact op
met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Telefonisch spreekuur voor verwijzers op woensdagen van 12.30- 13.00


google maps insert

 

waaidamerschaal

waaidamerschaal