Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier Klik hier en u door uw huisarts via Zorgdomein te laten verwijzen voor gespecialiseerde GGZ zorg.

Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch (0597-856789) of via email (info@psychotherapiepraktijkoldambt.nl) aanmelden. De telefonische bereikbaarheid is beperkt. U kunt inspreken op het antwoordapparaat of emailen. Vervolgens zal u dan gevraagd worden om uw aanmelding compleet te maken met een verwijsbrief van uw huisarts en met het invullen van bovenstaand digitale aanmeldingsformulier op de website van de praktijk (www.psychotherapiepraktijkoldambt.nl).

Van aanmelding naar intake

Na invulling van het aanmeldingsformulier ontvangt u de gegevens waarmee u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina van Testbeter. Bij de uitnodiging voor het intakegesprek wordt u tevens gevraagd om hier een uitgebreide intakevragenlijst in te vullen. Daarnaast wordt een klachtenmonitor vragenlijst klaargezet binnen Qualiview, een aanvullend vragenlijstportal. Het advies is deze lijsten in te vullen voorafgaand aan het eerste gesprek. Op deze manier kan het intakegesprek gerichter plaatsvinden. Bij het intakegesprek heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig ter controle van uw burgerservicenummer.

Wachttijd

De wachttijd is laatst bijgewerkt op: 01-07-2024

Op dit moment worden er geen nieuwe cliƫnten aangenomen, daar niet voldaan kan worden aan de wettelijke afspraken over wachttijd tussen aanmelding en intake en zo geen gepaste zorg gerealiseerd kan worden. Uw aanmelding komt wel binnen. U komt op een aanmeldlijst. Uw aanmelding is compleet voor intake als er ook een verwijsbrief van uw huisarts voor de Specialistische GGZ via Zorgdomein is binnengekomen. Het advies is om goed te kijken, of met uw huisarts of met uw zorgverzekeraar te overleggen, of u elders eerder geholpen kan worden.

Als er ruimte is in de praktijk wordt er contact met u gezocht. Gemiddeld duurt dat op dit moment ongeveer 4 - 8 maanden. Nagegaan wordt of uw hulpvraag en verwijzing nog actueel zijn en of er een verwijsbrief van uw huisarts voor de SGGZ via Zorgdomein is binnengekomen. Als dit zo is komt u op de wachtlijst en krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd mailen.

Meer informatie: De wachttijd is voor alle diagnosegroepen hetzelfde. Tenzij het omzetplafond, vastgesteld door uw verzekeraar voor deze praktijk, bereikt is. In dat geval kan uw verzekeraar bemiddelen zodat u toch bij een zorgaanbieder terecht kunt.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u helpen een beschikbare zorgaanbieder te vinden, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeen zijn gekomen (de treeknormen).