Psychologische hulp: Voor wie?
De meeste mensen maken eens of enkele malen in hun leven een moeilijke periode door. Vaak lukt het om problemen alleen of met behulp van goede bekenden op te lossen, Maar niet altijd. Een van de signalen dat problemen zich niet of onvoldoende oplossen, is het ontstaan van psychische of psychosomatische klachten. In dat geval kan het goed zijn om een deskundige op dit gebied te raadplegen.

Klachten waarvoor u hulp kunt zoeken:

 • somberheid en depressie
 • angstklachten
 • gecompliceerde of stagnerende rouw
 • traumaverwerking
 • identiteitsproblemen
 • assertiviteitsproblemen
 • overspanning, burnout en andere stressgerelateerde klachten
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • hardnekkige schema‚Äôs en gedragspatronen
 • problemen rond zelfwaardering
 • problemen met toegankelijkheid of regulering van emoties

Voor wie niet?
Klachten waarvoor we geen behandeling bieden zijn

 • psychotische stoornissen
 • ernstige eetproblematiek
 • verslaving
 • klachten waarvoor binnen de ambulante setting van de privépraktijk te weinig ondersteuning geboden kan worden
 • klachten waarvoor elders een specifiekere behandeling geboden kan worden

Heeft u met spoed hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.vis1

vis2